Aktualności ZGDO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat ZGDO - nieruchomości jednorodzinne

Przejdź do - Komunikat ZGDO - nieruchomości jednorodzinne

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne do 7 lokali muszą zostać wyposażone, oprócz pojemników na odpady zmieszane, w pojemnik brązowy na odpady ulegające biodegradacji.

24 września 2019
Czytaj więcej o: Komunikat ZGDO - nieruchomości jednorodzinne

Komunikat ZGDO - nieruchomości wielorodzinne

Przejdź do - Komunikat ZGDO - nieruchomości wielorodzinne

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nieruchomości wielorodzinne (gdy w budynku wyodrębnionych jest 8 lub więcej mieszkań) muszą zostać wyposażone w minimum 5 pojemników na odpady komunalne. Pojemniki muszą mieć odpowiedną pojemność kolor oraz napis.

23 września 2019
Czytaj więcej o: Komunikat ZGDO - nieruchomości wielorodzinne

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przejdź do - Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na wniosek.

17 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Komunikat - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

Przejdź do - Komunikat - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy muszą samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnych!
Związek Gmin Dolnej Odry od 1 stycznia 2020 r. nie będzie już zapewniał żadnych pojemników na odpady.

18 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

Obowiązek oznakowania pojemników

Przejdź do - Obowiązek oznakowania pojemników

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, iż mieszkańcy należący do Związku Gmin Dolnej Odry zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) mają obowiązek do 21 maja 2019 r. oznakować pojemniki, w których gromadzone są odpady.

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obowiązek oznakowania pojemników

Komunikat - obowiązek oznakowania pojemników

Przejdź do - Komunikat - obowiązek oznakowania pojemników

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwały w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników, przekazujemy  komunikat dla mieszańców.

21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Komunikat - obowiązek oznakowania pojemników

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

MIEJSCOWOŚĆ DATA ODBIORU
KLĘPICZ, MIROWO, MŁYNARY, NIWKA, 2019-08-12
NOWE OBJEZIERZE, STARE OBJEZIERZE, 2019-08-13
WITNICA, WITNICZKA, WISŁAW 2019-08-19
BIELIN,GĄDNO, MIERNO,  2019-08-20
PRZYJEZIERZE, DOLSKO, SKOTNICA 2019-08-21
MACIERZ, MORYŃ, MORYŃ DWÓR 2019-08-22-23
22 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych - Segregowanych

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych - Segregowanych

14 grudnia 2018

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

14 grudnia 2018

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych [wrzesień 2018]

MIEJSCOWOŚĆ DATA ODBIORU
KLĘPICZ, MIROWO, MŁYNARY, NIWKA, NOWE OBJEZIERZE, STARE OBJEZIERZE 2018-09-03
BIELIN, GĄDNO, MIERNO, WITNICA, WITNICZKA, WISŁAW 2018-09-04
MACIERZ, MORYŃ, MORYŃ DWÓR 2018-09-05
PRZYJEZIERZE, DOLSKO, SKOTNICA 2018-09-06

 

 

23 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych [wrzesień 2018]

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

MIEJSCOWOŚĆ DATA ODBIORU
KLĘPICZ, MIROWO, MŁYNARY, NIWKA, NOWE OBJEZIERZE, STARE OBJEZIERZE 26.03.2018 R.
BIELIN, GĄDNO, MIERNO, WITNICA, WITNICZKA, WISŁAW 27.03.2018 R.
MACIERZ, MORYŃ, MORYŃ DWÓR 28.03.2018 R.
PRZYJEZIERZE, DOLSKO, SKOTNICA 29.03.2018 R.
26 marca 2018
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Przejdź do - Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu gminy MORYŃ rok 2018

Związek Gmin Dolnej Odry
11 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Komunikat ZGDO

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór kandydatów do pracy w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na stanowisko podinspektora.

Związek Gmin Dolnej Odry
26 lipca 2017

KOMUNIKAT ZGDO

Przejdź do - KOMUNIKAT ZGDO

Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

Związek Gmin Dolnej Odry
23 marca 2017
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT ZGDO